Rusza nabór do „Grupy seminaryjno-superwizyjnej ISTDP w Trójmieście”. Grupa będzie miała charakter zamknięty, uczestnicy deklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań – 5 spotkań od września 2019r do czerwca 2020r. w częstotliwości co dwa miesiące.
Grupa będzie prowadzona przez polskich nauczycieli ISTDP. Każde spotkanie składać się będzie z dwóch części – seminaryjnej, podczas której omawiane będą zagadnienia tematyczne związane z różnymi aspektami pracy terapeutycznej w nurcie ISTDP, oraz superwizji rotacyjnej (3 przypadki na jednym spotkaniu).
Proponowane terminy:
27-09-2019
08-11-2019
10-01-2020
13-03-2020
08-05-2020
Zgłoszenia przyjmujemy do 10-09-2019. 
Your cart is currently empty.