Mamy zaszczyt gościć ponownie w Polsce, pierwszy raz w Trójmieście, Keesa Cornelissena, wybitnego psychoterapeutę, superwizora i nauczyciela nurtu psychoterapii ISTDP, który zgodził się poprowadzić całodniowe szkolenie, pt.

„DROGA DO EFEKTYWNEJ ZMIANY – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP)”.

Podczas audiowizualnego seminarium Kees Cornelissen zaprezentuje na materiale video zapis własnej pracy psychoterapeutycznej. Jest to więc rzadka i niezwykła okazja, aby podpatrzeć tego wybitnego przedstawiciela nurtu ISTDP w jego pracy terapeutycznej.

Tematyka szkolenia: diagnoza poziomu i kanałów lęku, droga do nieświadomości i wewnętrznego konfliktu, dostęp do uczuć.

Opis szkolenia: Z pewnością miewasz takie momenty w swojej pracy z pacjentem, gdy masz poczucie, że terapia utknęła. Możliwe też, że obserwowałeś jak pacjent zrobił postęp w terapii, a potem wrócił do swoich starych mechanizmów funkcjonowania. Może zdarzało się, że pacjent doświadczał silnych reakcji somatycznych podczas sesji albo nagle nie był w stanie rozumieć i zapamiętywać tego, co do niego mówisz. Jeśli chcesz poznać i zrozumieć przyczynę tych procesów i umieć efektywnie reagować w takich sytuacjach ta propozycja jest dla Ciebie.

Prowadzący: Kees Cornelissen jest psychoterapeutą mieszkającym i pracującym w Holandii. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Zanim zafascynowała go Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna ukończył wiele różnych szkoleń psychoterapeutycznych, między innymi z Analizy Grupowej, Terapii Zorientowanej na Kliencie, Analizy Transakcyjnej, zostając nauczycielem i superwizorem różnych modalności psychoterapeutycznych. Teorii i praktyki w podejściu ISTDP uczył się u samego twórcy tego nurtu – Habiba Davanloo w Kanadzie, a następnie kontynuował program edukacyjny w zakresie ISTDP  w Holandii pod kierunkiem m.in. Josette ten Have-de-Labije, czytaj więcej…

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – poziom umiejętności diagnozowania lęku
Otrzymasz –  wiedzę dotyczącą niektórych psychologicznych mechanizmów funkcjonowania nieświadomości i konfliktu wewnętrznego
Zrozumiesz – fundamentalne przeszkody utrudniające proces psychoterapeutyczny

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski.
Więcej informacji o ISTDP i wywiad z K. Cornelissenem na www.istdp-psychoterapia.pl

Your cart is currently empty.