Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. “BUDOWANIE ŚWIADOMEGO I NIEŚWIADOMEGO PRZYMIERZA ROBOCZEGO”

Tematyka szkolenia: tworzenie i pogłębianie tworzenia świadomego i nieświadomego przymierza roboczego

Opis szkolenia: 

Znaczenie  przymierza terapeutycznego dla efektów psychoterapii jest oczywiste i szeroko znane od dawna. Habib Davanloo uczy, jak rozwijać nieświadomy poziom współpracy pacjenta z terapeutą, jak w krótkim czasie wspomagać pacjenta w zmniejszaniu poziomu oporu, zwiększając tym samym jego zaangażowanie w proces zmian. Celem seminarium  jest zaprezentowanie wybranych sposobów wspierania pacjentów w takiej właśnie, jak najkrótszej i jak najskuteczniejszej drodze do budowania trwałych zmian w strukturze osobowości i, co za tym idzie, możliwie szybkiego i trwałego zastępowania destrukcyjnych wzorców adaptacji konstruktywnymi.

Gorgonia Wróbel-Sucharska – psycholog, psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz IEDTA) i trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).  Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (core training), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie oraz zaawansowane szkolenie ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije.

Dzięki szkoleniu:

Zwiększysz – zrozumienie czynników wpływających na skuteczność terapii

Otrzymasz – narzędzia do monitorowania poziomu przymierza roboczego w trakcie pracy z pacjentem

Zrozumiesz – specyfikę świadomego i nieświadomego procesu budowania współpracy między pacjentem i terapeutą