Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na seminarium tematyczne z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „BEZRADNOŚĆ – FAKT CZY MECHANIZM OBRONNY”.

tematyka szkolenia: czym jest bezradność, droga od bezradności do odkrywania własnej siły,

opis szkolenia: W procesie psychoterapeutycznym zmagamy się z wieloma mechanizmami obronnymi, które są destrukcyjne dla życia pacjenta, ale najczęściej równie skutecznie niszczą lub blokują przebieg terapii. Umiejętność rozpoznawania obron umożliwia pomaganie pacjentowi w uzyskiwaniu wpływu na jego własny proces wewnątrzpsychiczny, ale również zwiększa sprawność terapeuty w chronieniu współpracy z pacjentem przed utknięciem w koluzji, przed uaktywnieniem przeciwprzeniesienia, przed utratą nadziei. Skuteczność terapeuty zależy zatem m.in. od tego, jak radzi sobie stając wobec stosowanych przez pacjenta obron. W trakcie seminarium poruszone zostaną wybrane aspekty stosowania mechanizmu bezradności w oparciu o przykłady oraz ćwiczenia praktyczne.

prowadzący: Gorgonia Wróbel-Sucharska – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, The European Association for Psychotherapy oraz The International Experiential Dynamic Therapy Association), trener (rekomendacja I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Ukończyła pierwszą polską edycję szkolenia w zakresie ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), kurs dla nauczycieli ISTDP w Laboratorium Psychoterapii oraz zaawansowany kurs ISTDP (Advanced core training of ISTDP) w Berlinie pod kierunkiem Josette ten Have- de Labije. Członek zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji DELTA w Bydgoszczy.

Zwiększysz – zakres radzenia sobie z przyjmowaniem pozycji bezradności przez pacjentów

Otrzymasz – wiedzę dotyczącą różnicowania między uczuciami a mechanizmami obronnymi

Zrozumiesz – jak wpływa na postawę i działania terapeuty stosowanie przez pacjenta obrony bezradności

Your cart is currently empty.