Archiwa: Wydarzenia

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo – neurobiologiczne i psychoterapeutyczne aspekty strachu i lęku

Tematyka szkolenia: Rola strachu w ewolucji natury ludzkiej; jak pracować ze świadomym i nieświadomym strachem; strach a lęk; jak pracować ze strachem, aby stworzyć skuteczne świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne.   Opis szkolenia: Omówimy wszystkie powyższe tematy: 1) rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów zespołu stresu pourazowego i podstawowego strachu; 2) rozpoznawanie i ocena lęku w […]

Read More

KURS PRE-ADVANCED

Zmierzamy do utworzenia grupy Advanced Training. W  tym celu organizujemy kurs PRE-Advanced. 1. Kurs PRE-ADVANCED to oferta dla terapeutów po Core-Trainingu, którzy ukończyli go jakiś czas temu i nadal systematycznie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych wydarzeniach szkoleniowych z zakresu ISTDP, którzy w swojej praktyce gruntują już zdobytą wiedzę i integrują ją ze […]

Read More

Jak rozpoznawać, rozumieć i integrować obrony charakteru w ISTDP

Tematyka szkolenia: Charakter jako zbroja w ciele, ucieleśnienie pierwszego przywiązania, jak rozpoznawać system obron i pracować z nim, jak rozpoznawać główny mechanizm obronny i lęk oraz pracować z nimi, restrukturyzacja zdrowego ego.   Opis szkolenia: Omówimy wszystkie powyższe tematy: Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby zrozumieć konflikt pacjenta. Definicja i rozumienie pojęcia charakteru. Obrony charakteru jako […]

Read More

Interwencje terapeutyczne w podejściu ISTDP

Forma szkolenia Szkolenie zostanie zrealizowane online poprzez aplikację ZOOM. Mamy nadzieję, że szkolenie będzie dla Ciebie wsparciem w Twojej pracy podnosząc jej efektywność, a tym samym Twoją satysfakcję zawodową. Tematyka szkolenia: Interwencje terapeutyczne w podejściu ISTDP. Opis szkolenia: Przedstawienie podstaw modelu terapii w podejściu ISTDP – metapsychologia. Drzewo decyzyjne przekładania rozpoznania wierzchołków trójkąta na strategie […]

Read More

Opór przeniesieniowy

Tematyka szkolenia: Ewolucja pojęcia oporu przeniesieniowego, znaczenie tego pojęcia i jego implikacje kliniczne. Opis szkolenia: Omówimy: Teorię koncepcji oporu przeciwprzeniesieniowego. Różne formy oporu przeniesieniowego. Różne techniki pracy z oporem przeniesieniowym. Przeciwprzeniesienie u terapeuty. Zakres tematyczny: wykład teoretyczny na temat tego pojęcia, przykłady praktyczne w postaci zapisów sesji i/lub odgrywania ról, dyskusja, pytania i odpowiedzi. Dzięki […]

Read More

Pojęcie traumy

Tematyka szkolenia: Pojęcia traumy używa się powszechnie w kontekście klinicznym i w języku potocznym, ale gdy jego zakres staje się zbyt szeroki, traci na precyzji. Opierając się na współczesnej teorii przywiązania i wiedzy o rozwoju psychicznym człowieka, staramy się dotrzeć do sedna traumy. Opis szkolenia: Omówimy: Teorię pojęcia traumy. Czym jest trauma złożona? Objawy traumy. […]

Read More

Wolność i zależność

Tematyka szkolenia: Akceptacja wolności i zależności w swoim życiu oraz dbanie o równowagę między nimi stanowi podstawę bogatego i emocjonalnie zdrowego życia. Ten wykład podkreśla potrzebę stałego kierowania się tymi pojęciami jak światłem latarni morskiej we mgle. Opis szkolenia: Omówimy: Dlaczego stanowi to podstawę wszystkich związków. Kiedy wolność jest idealizowana lub dewaluowana. Kiedy zależność jest […]

Read More

Zaprzeczanie

Tematyka szkolenia: Zaprzeczanie stanowi podstawę, na której opierają się wszystkie inne mechanizmy obronne do jakich my, ludzie, się uciekamy. Jeśli zrozumiemy działanie mechanizmu zaprzeczania w sobie i u naszych pacjentów, zyskamy dużo większą szansę na sukcesy w pracy terapeutycznej. Opis szkolenia: Omówimy: Teorię systemów obron. Różne formy zaprzeczania. Kiedy neutralność terapeutyczna jest potrzebna, a kiedy […]

Read More

Zdolność adaptacyjna ego

Tematyka szkolenia: spojrzenie na ego, jako część psychicznej struktury człowieka, z perspektywy podejścia ISTDP; wykorzystanie pojęcia zdolności adaptacyjnej ego do bezpiecznego intensyfikowania procesu terapeutycznego. Opis szkolenia: W trakcie seminarium omówione zostaną sposoby rozumienia ego w strukturze psychicznej człowieka oraz spojrzenie na możliwe drogi diagnozowania poziomu zdolności adaptacyjnej ego pacjenta po to, by rozważać najskuteczniejsze metody […]

Read More

Neurobiologia poczucia winy i jego aspekty psychoterapeutyczne

Tematyka szkolenia: Poczucie winy w rozwoju natury ludzkiej, jak pracować ze świadomym i nieświadomym poczuciem winy, poczucie winy a samokaranie i wyrzuty sumienia, jak zyskać dostęp do miłości i prawdziwego Ja.   Opis szkolenia: Szkolenie będzie się odnosiło do następujących zagadnień: 1) Definicja poczucia winy jako reakcji biofizycznej, natychmiastowe wyparcie i ewolucyjna rola poczucia winy, […]

Read More