Sprawdź nowy film szkoleniowy na platformie

Nowości na platformie szkoleniowej 

Film Szkoleniowy

NEUROBIOLOGIA POCZUCIA WINY I JEGO ASPEKTY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Link do zakupu:  https://polskiinstytutistdp.pl/produkt/neurobiologia-poczucia-winy-i-jego-aspekty-psychoterapeutyczne/

 

Dzięki szkoleniu Neurobiologia poczucia winy i jego aspekty psychoterapeutyczne: 

1) Udoskonalisz: umiejętność radzenia sobie z często popełnianymi błędami w zyskiwaniu dostępu do złożonych mieszanych uczuć i miłości.
2) Zyskasz: podstawowe umiejętności, praktyczne narzędzia.
3) Zrozumiesz: jak wygląda przejrzysty schemat organizacji pracy z depresją, samokaraniem i zyskiwaniem dostępu do prawdziwego Ja.

 

O FILMIE SZKOLENIOWYM

Tematyka szkolenia: 

Poczucie winy w rozwoju natury ludzkiej, jak pracować ze świadomym i nieświadomym poczuciem winy, poczucie winy a samokaranie i wyrzuty sumienia, jak zyskać dostęp do miłości i prawdziwego Ja. 

Opis szkolenia: 

Szkolenie będzie się odnosiło do następujących zagadnień:
1) Definicja poczucia winy jako reakcji biofizycznej, natychmiastowe wyparcie i ewolucyjna rola poczucia winy,
2) Zyskiwanie dostępu do nieświadomych uczuć, teoria i technika, identyfikacja z superego,
3) Ocena wzorców obronnych zapobiegających doświadczaniu złożonych mieszanych uczuć. 

Zakres tematyczny: 

1) rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów nieświadomego poczucia winy i samokarania,
2) rozpoznawanie i ocena samokarania zapobiegającego przełamaniu do nieświadomości,
3) wykorzystywanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu skutecznego utrzymywania kierunku pracy w tej fazie,
4) tworzenie u pacjenta bardziej zintegrowanego ego i superego. 

Szkolenie będzie tłumaczone na j. polski. 

Your cart is currently empty.