Seminarium ISTDP pt. „Jak niezadowolenie z siebie blikuje rozwój”

Za nami kolejne seminarium tematyczne organizowane w ramach Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO. Tym razem poprowadziła je Alicja Zborowska-Gordowy, certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel ISTDP. Odbywało się 22 kwietnia a jego pełen tytuł to „Jak niezadowolenie z siebie blokuje rozwój – praca z uwewnętrznionymi przekazami w ujęciu ISTDP”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z mechanizmami powstawania negatywnego obrazu siebie i jego wpływu na rozwój i relacje ze światem zewnętrznym. Omówione zostały typowe mechanizmy obronne podtrzymujące patologiczne superego oraz interwencje terapeutyczne w ujęciu ISTDP pomagające pacjentowi zobaczyć krzywdzący i niszczący charakter tych mechanizmów.
Poniżej krótkie filmowe podsumowanie tego wydarzenia:

Your cart is currently empty.