Psychoterapeutyczna konferencja ISTDP o winie i wstydzie

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO wraz z Uniwersytetem Gdańskim zorganizowali kolejną już Psychoterapeutyczną Konferencję Szkoleniową pt. „Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii i psychoterapii ISTDP”. Konferencja odbyła się 14 maja na Wydziale Nauk Społecznych UG. Jej prelegentem był dr Robert Neborsky, światowej sławy psychoterapeuta i superwizor ISTDP. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań na temat ośrodków mózgowych związanych z doświadczaniem tych stanów afektywnych, różnicami pomiędzy nimi i adekwatnymi interwencjami terapeutycznymi. Dr Neborsky zaprezentował dwa przypadki kliniczne w formie nagrania video. Poniżej krótka filmowa relacja z tego wydarzenia:
https://youtu.be/4zozfSq5x90

Your cart is currently empty.