Praca z pacjentem na poziomie borderline

Data

10 CZE 2022

Godzina

09:00-18:00

Miejsce

Online

Cena

890 

Praca z pacjentem na poziomie borderline

Data

10 CZE 2022

Miejsce

Online

Godzina

09:00-18:00

Cena

890 

Czym Zaawansowana Grupa Seminaryjno-Superwizyjna w nurcie ISTDP?

To grupa dla osób mających doświadczenie w stosowaniu technik ISTDP. Cały cykl składa się z 6 całodziennych spotkań (09:00 – 18:00). Omawiane są wtedy konkretne zagadnienia tematyczne, odnoszące się do bardziej skomplikowanych zaburzeń funkcjonowania, pogłębiających rozumienie i metodykę pracy w takich przypadkach.

W części drugiej każdego szkolenia odbywają się 3 superwizje. Ilość miejsc superwizyjnych jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli interesuje Cię superwizja, prosimy by po zarejestrowaniu się i opłaceniu szkolenia, przesłać do nas na adres mailowy istdp.psychoterapia@gmail.com swoją deklarację co do preferencji odnośnie terminu superwizji.

Prowadzący

Monica Urru

Psychiatra, psychoterapeuta, prezes Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Opartej Na Doświadczaniu, prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Rzymie. Specjalizuje się w leczeniu psychotraumy i somatyzacji u osób dorosłych, integrując podejście ISTDP z innymi nurtami (EMDR, terapia sensoryczna, CRM, neurofeedback). Współpracuje z innymi specjalistami na świecie w zakresie nauczania i badań nad podnoszeniem efektywności leczenia złożonych zaburzeń somatycznych. Jest konsultantem na Oddziale Lotniczym Szpitala Wojskowego w Rzymie i Florencji. Prowadzi superwizję i Core Training w nurcie ISTDP

Opinie / Recenzje
Twój zapis
przebiegł pomyślnie!
Something Wasn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.
Your cart is currently empty.