Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo – neurobiologiczne aspekty strachu i lęku

490 

Description

Tematyka filmu szkoleniowego:
Jaka jest rola strachu w ewolucji natury ludzkiej? Jak pracować ze świadomym i nieświadomym strachem? Strach a lęk. Jak pracować ze strachem, aby stworzyć skuteczne świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne.
W filmie szkoleniowym omawiane są poniższe zagadnienia:
1. Rozpoznawanie i ocena klinicznych przejawów zespołu stresu pourazowego i podstawowego strachu;
2. Rozpoznawanie i ocena lęku w odróżnieniu od reakcji będącej wyrazem strachu;
3. Wykorzystanie podstawowej procedury diagnostycznej i reakcji na interwencję w celu umożliwienia pacjentom doświadczenia nieświadomej traumy.
Zakres tematyczny:
  • Jak odczytywać sygnały somatyczne, aby odróżniać strach od lęku;
  • Definicja i rozumienie biologicznego podłoża strachu i lęku;
  • Nauka pracy ze strachem jako uczuciem nieświadomym;
  • Nauka wyrabiania u pacjentów poczucia własnej kompetencji i samoświadomości;
  • Nauka kształtowania lepiej funkcjonującego systemu mózg-ciało i poczucia bezpieczeństwa.
Dzięki filmowi szkoleniowemu:
  • Udoskonalisz: umiejętność radzenia sobie ze strachem jako systemem nieświadomym oraz pracy z lękiem.
  • Zyskasz: podstawowe umiejętności i praktyczne narzędzia.
  • Zrozumiesz: jak tworzyć bezpieczną relację w gabinecie terapeutycznym, aby móc regulować poziom lęku i pracować z nieświadomym strachem.