Logo Polskiego Instytutu ISTDP

„Od morderczych impulsów do konstruktywnej adaptacji” – seminarium ISTDP

28 stycznia odbyło się kolejne seminarium tematyczne organizowane przez Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO. Poprowadziła je Gorgonia Wróbel-Sucharska, certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel ISTDP. Tematyka szkolenia dotyczyła odkrywania i przekształcania morderczych impulsów, pozytywnego korzystania z potencjału złości w kierunku chronienia siebie i budowania pozytywnych relacji z innymi. Pokazane zostały różnice w doświadczaniu złości i wściekłości oraz fizjologiczne manifestacje tych reakcji emocjonalnych. Prowadząca wskazała w jaki sposób trauma w relacji z osobą znaczącą dla dziecka prowadzi do tworzenia się wczesnodziecięcych morderczych impulsów i jakie są ich konsekwencje. Wskazała też na częste mechanizmy obronne stosowane do zasłaniania i niwelowania złości.
Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmowego podsumowania tego wydarzenia.

Your cart is currently empty.