Nowi certyfikowani psychoterapeuci i nauczyciele ISTDP

4 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów wieńczące trzyletnie szkolenia dla psychoterapeutów oraz dla nauczycieli psychoterapii ISTDP. Do grona certyfikowanych psychoterapeutów Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej dołączyli kolejni terapeuci. Są nimi: Paweł Bulanda, Renata Gehrke, Aneta Gielnik – Piotrowska, Martyna Goryniak, Agnieszka Kamińska, Małgorzata Krauze, Lidia Kulikowska, Alina Neugebauer, Rafał Pańko, Monika Sikora – Rozińska oraz Tatiana Wróblewska.
Certyfikowanymi nauczycielami tej metody zostało 7 osób. Są nimi: Anna Ciężkowska, Anna Dawidziuk – Łęczycka, Joanna Duchniewicz, Małgorzata Kołodziejek, Justyna Pronobis – Szczylik, Gorgonia Wróbel – Sucharska oraz Alicja Zborowska – Gordowy.
Dyplomy wręczała jedna z najwybitniejszych przedstawicielek nurtu ISTDP, psychoterapeutka, superwizor oraz nauczyciel tej metody – Josette ten Have-de Labije. Gratulowała wszystkim owocnego szkolenia i zdobycia certyfikatów, a także motywowała do dalszego rozwoju.
Organizatorem całego cyklu szkoleniowego (Core – training) było Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które zainicjowało w Polsce nauczanie tej metody i jest pierwszym ośrodkiem szkolącym w nurcie ISTDP. Oprócz Josette ten Have-de Labije szkolenie prowadzili: Kees Cornelissen, Jon Frederickson, Robert J. Neborsky i Tobias Nordqvist.

Nowi certyfikowani psychoterapeuci i nauczyciele ISTDP

Certyfikowani nauczyciele ISTDP

Your cart is currently empty.