Konferencja „Sekrety mechanizmu projekcji” – filmowe wspomnienie

20 października odbyła się kolejna psychoterapeutyczna konferencja szkoleniowa pt. „Sekrety mechanizmu projekcji”. Prelegentem był Kees Cornelissen, psychoterapeuta, superwizor i nauczyciel nurtu ISTDP. Organizatorami konferencji byli: Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO, Uniwersytet Gdański oraz Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich o/Gdański.
Podczas konferencji omówiony został destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie psychiczne częstego i bardzo szkodliwego mechanizmu obronnego jakim jest projekcja. Kształtuje się ona w wyniku trudnych, raniących doświadczeń w dzieciństwie w relacji z opiekunami, zaburzając rozwój osobowości i utrudniając prawidłowe funkcjonowanie społeczne jednostki. Projekcja polega na przypisywaniu innym osobom negatywnych myśli na swój temat, ocen i intencji, co skutkować może przeżywaniem rzeczywistości np. jako wrogiej i zagrażającej. Jest to tak naprawdę odzwierciedlenie wewnętrznego świata danej osoby (tego jak ona postrzega, ocenia i traktuje siebie samego, co z kolei jest wynikiem tego jak była traktowana przez swoich opiekunów). Projekcja w wysokim stopniu zakłóca każdą relację w którą osoba projektująca wchodzi, w tym relację terapeutyczną blokując skuteczną pomoc.
Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmowego reportażu z tego wydarzenia:
https://drive.google.com/file/d/1ynD0eXfuERysLK_0QAGwfiyYdzilzj5T/view

Your cart is currently empty.