III Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna

W dniach 13-14 listopada 2015r. odbyła się III Podlaska Konferencja Psychoterapeutyczna. W czasie tych dwóch dni uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z metodologią pracy Jona Fredericksona, wybitnego przedstawiciela Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP). Organizatorami konferencji byli: Klinika Psychiatrii i Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestnikami konferencji byli psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci reprezentujący różne nurty psychoterapeutyczne oraz różne części Polski.

W trakcie bardzo intensywnych i poruszających zajęć uczestnicy zostali zapoznani z głównymi założeniami i technikami ISTDP na przykładzie konkretnego przypadku (materiał video). W dalszej części, na podstawie szczegółowej analizy relacji pacjent – terapeuta, mogliśmy zobaczyć jak określać i regulować poziom lęku w pacjencie, identyfikować i restrukturyzować mechanizmy obronne, które uniemożliwiają stworzenie przymierza terapeutycznego, rozwijać wzajemne porozumienie w zakresie zadania terapeutycznego, stopniowo eksplorować uczucia pacjenta, adekwatnie do jego możliwości, pracować poprzez dotarcie do uczuć pacjenta związanych z wczesną traumą.

Odbiór audytorium był bardzo pozytywny – zarówno prezentowanej metody i technik pracy jak i osoby Jona Fredericksona. Jego niesamowita wrażliwość, ciepło a jednocześnie dociekliwość i wytrwałość były przedmiotem komentarzy podczas przepysznych przerw kawowych.

W załączeniu krótki film, który zawiera rozmowę z Jonem, podczas której wskazuje on na ważne czynniki leczące w ISTDP oraz opowiada o wskaźnikach zdrowienia.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z konferencji

Your cart is currently empty.