Grupa Superwizyjna ONLINE 2022-2023 – Zapisy III ruszyły!

Grupę superwizyjną poprowadzi w tej edycji Gorgonia Wróbel – Sucharska. Będzie miała ona charakter zamknięty, a to oznacza kameralne i stałe grono umożliwiające zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania ważnego w sytuacji superwizji.
Your cart is currently empty.