Logo Polskiego Instytutu ISTDP

Dwa dni szkoleniowe z Monicą Urru i Tobiasem Nordqvist

W listopadzie odbyła się kolejna Psychoterapeutyczna Konferencja Szkoleniowa organizowana przez Polski Instytut ISTDP SENTIO przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (22-11-2019). Tym razem Gdańsk odwiedziło dwoje prelegentów – Monica Urru (Włochy) i Tobias Nordqvist (Szwecja). Tytuł konferencji to „Poczucie winy jako centralny punkt w psychoterapii ISTDP”. Prelegenci wskazywali m.in. na ważne rozróżnienie pomiędzy świadomym i nieświadomym poczuciem winy, na fizjologiczne i ewolucyjne aspekty winy, pokazywali fragmenty własnej pracy terapeutycznej. Kolejnego dnia odbyło się Szkolenie superwizyjne z udziałem obu zaproszonych gości, którzy z dużą przenikliwością analizowali i obrazowali przedstawiane przypadki kliniczne pomagając terapeutom dostrzec blokujące postęp terapeutyczny mechanizmy obronne i być z pacjentem w kontakcie właśnie w tym miejscu i w tym momencie, w którym on jest.
Poniżej krótkie filmowe zilustrowanie obu wydarzeń:

Your cart is currently empty.