Co to jest psychoterapia?

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Do słownictwa medycznego termin psychoterapia (al-ilaj nal-nafs) wprowadził Ali al-Tabari (838-870) który docenił role wsparcia psychicznego dla osób chorych, czemu dał wyraz w pierwszej arabskiej encyklopedii medycznej zatytułowanej Raj mądrości. (za Wikipedia)

Psychoterapia nowoczesna powstała oryginalnie jako integralna część psychoanalizy, ale współcześnie została zaadaptowana i rozwijana także przez inne gałęzie psychologii. Każdy nurt psychoterapii charakteryzuje się odmiennym podejściem teoretycznym, za pomocą którego opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka, a także narzędziami i technikami, których używa w trakcie leczenia. 

Psychoterapeuta w kontakcie z pacjentem/klientem używa swojej wiedzy i umiejętności, by wspierać zmianę psychiczną, której chce i potrzebuje pacjent/klient. Osiągana zmiana psychiczna może być leczeniem konkretnych zaburzeń czy wewnętrznych, emocjonalnych problemów, jak również szeroko pojętym rozwojem osobistym, głębszym poznaniem i rozumieniem siebie oraz  zwiększeniem kompetencji emocjonalnych.