Czym jest ISTDP?

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych.

Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena, Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki.
Skuteczność ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.

W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

Jakie jest ISTDP?
Intensywne

Uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana na problemie w celu wywołania silnego doświadczenia emocji.

Krótkoterminowe

Znaczące efekty i zmiany psychologiczne można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie pracy z pacjentem.

Dynamiczne

Zajmuje się nieświadomymi procesami i konfliktami wewnątrz psychicznymi, które są przyczyną zaburzeń.

Your cart is currently empty.