Czym jest Istdp ?

Czym jest Istdp ?

ISTDP – Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) to podejście oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone przez Habiba Davanloo w latach 60-tych.  Obecnie intensywnie rozwijane przez jego następców w USA i Europie (m.in  Josette ten have de Labije, Roberta Neborsky’ego, Keesa Cornelissena,  Jona Fredericksona, Patricię Coughllin della Selva, Allana Abbasa). Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Skuteczność  ISTDP potwierdzają liczne badania naukowe.

W Polsce ta nowatorska metoda psychoterapii staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza od kiedy są już tutaj certyfikowani psychoterapeuci, którzy ukończyli zaawansowane szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie ISTDP uprawniające do samodzielnego prowadzenie psychoterapii w tym nurcie.

 

ISTDP to terapia

intensywna

ponieważ uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana na problemie w celu wywołania silnego doświadczenia emocji

krótkoterminowa 

ponieważ znaczące efekty i zmiany psychologiczne można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie

dynamiczna

ponieważ zajmuje się nieświadomymi procesami i konfliktami wewnątrz psychicznymi, które są przyczyną zaburzeń.

Skuteczność tej metody psychoterapii jest potwierdzona licznymi badaniami klinicznymi: http://www.istdp.org.uk/research/