Edycja I

Core Training

2023 / 2025

Zapraszamy do jedynego w swoim rodzaju, autorskiego projektu Core Trainingu w Polsce.

O core trainingu

Nasza idea i główne założenia

1) Chcemy połączyć wiedzę i techniki ISTDP z bogactwem wiedzy neurobiologicznej i zaimplementować ją do pracy psychoterapeutycznej.

Chcemy pokazać uczestnikom w jaki sposób psychoterapia jako proces leczenia wpływa na realne zmiany w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego. Psychoterapia naprawdę leczy!

2) Zależy nam, aby podejście do szkolących się osób było całościowe.

Chcemy to osiągnąć poprzez wspieranie nie tylko procesu edukacyjnego, (wyposażając je w wiedzę i umiejętności z zakresu ISTDP) ale również poprzez wspieranie rozwoju osobistego w roli terapeuty. Naszym pragnieniem jest wzmacniać terapeutów w poszukiwaniu ich własnego, autonomicznego stylu pracy przy jednoczesnej możliwości korzystania z wiedzy wysokiej klasy specjalistów ISTDP, których zaprosiliśmy do współpracy. Jak powiedział jeden z wybitnych pedagogów profesor Aleksander Bardini: „Musisz poznać zasadę i potem iść własną drogą”.

Zobacz webinar

core training sentio: krok po kroku

agnieszka kamińska & Renata Gehrke

O co poszerzamy tradycyjny core Training

Co nas wyróżnia

wsparcie procesu edukacyjnego pomiędzy zjazdami

Z doświadczenia własnego Core Trainingu wiemy, jak trudno jest utrzymać uczestnikom ten nowy sposób myślenia i oddziaływania terapeutycznego pomiędzy zjazdami. Dlatego też chcemy wspierać ten proces poprzez zapewnienie uczestnikom dostępu do tematycznie powiązanych filmów szkoleniowych na platformie Instytutu, których treści będą wspólnie omawiane na dwugodzinnych spotkaniach online.
Szkolenia będą prowadzone przez różnych wyspecjalizowanych nauczycieli ISTDP. Umożliwi to uczestnikom kontakt z różnorodnym stylem pracy terapeuty ISTDP i przyczyni się do czerpania bogactwa wynikającego z tej różnorodności, wspierając tym proces autonomicznego poszukiwania własnego, unikalnego stylu realizowania tego podejścia.

warsztaty rozwoju osobistego

Na warsztatach koncentracja będzie skupiona na terapeucie jako na osobie. Uczestnik będzie mógł skoncentrować się na sobie jako na osobie, która wchodzi w relację terapeutyczną. Będzie mógł świadomie identyfikować własne zasoby i ograniczenia w kontekście specyfiki pracy terapeuty w nurcie ISTDP. Zazwyczaj absolwenci Core Trainingu podkreślają, jak bardzo udział w nim miał na nich osobisty wpływ. Warsztaty te mają na celu stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspierania i integrowania tego procesu z pozyskiwaną wiedzą.

całościowy nadzór mentorski nad procesem kształcenia

Pomiędzy zjazdami odbywać się będą spotkania zespołu nauczycielskiego, na których omawiane będą potrzeby rozwojowe każdego uczestnika i grupy jako całości, aby kolejne działania edukacyjne były dostosowane do aktualnych potrzeb i możliwości danego uczestnika Core Trainingu.

Inwestycja w wiedzę daje największy zysk.

Ramowy program Core Treningu

Wskazane jest, aby uczestnicy Core Trainingu korzystali z dodatkowej superwizji klinicznej pomiędzy zjazdami szkoleniowymi. Ta dodatkowa superwizja nie jest zapewniana w ramach struktury ani opłat samego Core Trainingu.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia Core-Training wydany przez Polski Instytut ISTDP SENTIO i będą uprawnieni do ubiegania się o możliwość dołączenia do listy psychoterapeutów ISTDP rekomendowanych przez Polski Instytut ISTDP SENTIO oraz zespołu psychoterapeutów ISTDP Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego mających za sobą wstępne szkolenie z zakresu psychoterapii i doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.
Osoba zgłaszająca się również powinna być wstępnie zaznajomiona z nurtem ISTDP poprzez uczestnictwo w kilku szkoleniach, konferencjach w nurcie ISTDP lub zapoznanie się z treściami minimum trzech filmów szkoleniowych z podstaw ISTDP dostępnych na platformie szkoleniowej Polskiego Instytutu ISTDP SENTIO

Sugerowane filmy szkoleniowe:
Czego możesz się spodziewać
Czego możesz się spodziewać

core training w liczbach

I. Więcej dni szkoleniowych

Core Training będzie zawierał 44 dni szkoleniowe:

1. Core Training trwa trzy lata, na każdym roku będą cztery trzydniowe zjazdy. Każdy zjazd będzie się składał z dwóch części:

Dzień pierwszy – warsztat rozwoju klinicznego (otwarty także dla uczestników spoza grupy Core Trainingu) na których będą omawiane zagadnienia teoretyczne ilustrowane przypadkami klinicznymi prezentowanymi przez nauczycieli. Łącznie 12 dni.

Dzień drugi i trzeci– warsztaty superwizyjne (zamknięte tylko dla uczestników grupy Core Trainingu), podczas których uczestnicy szkolenia będą przedstawiali własne przypadki pracy terapeutycznej w postaci nagrań wideo. Łącznie 24 dni.

2. Warsztaty rozwoju osobistego: Cztery dwudniowe warsztaty (jeden na początku pierwszego roku i po jednym na końcu każdego roku). Łącznie 8 dni.

Integralną częścią Core Trainingu będą spotkania online o nazwie „wsparcie procesu edukacyjnego pomiędzy zjazdami”. Łącznie 9 dwugodzinnych spotkań.

II. Core Training prowadzony będzie przez polskich i przez zagranicznych nauczycieli ISTDP, a całość tłumaczona będzie na język polski. Nie jest wymagana znajomość angielskiego.

III. W trakcie Core Trainingu oferujemy uczestnikom 50 % zniżki na inne wydarzenia szkoleniowe organizowane przez Instytut, które nie są objęte limitem możliwych miejsc dla uczestników.

w cenie uczestnictwa

Dostęp do 9 edukacyjnych filmów szkoleniowych

o wartości 4410 PLN

w cenie uczestnictwa

Dostęp do 9 edukacyjnych filmów szkoleniowych

o wartości 4410 PLN

Informacje szczegółowe

Miejsce: Sopot – Villa Sentoza

Planowany harmonogram I roku:

TRWA NABÓR. Początek Core Trainingu przewidywany jest na DRUGĄ POŁOWĘ 2023 roku, a ostateczne terminy zostaną ustalone po zebraniu się grupy.

Poniżej przedstawiamy schemat wg, którego planowane będą zjazdy i warsztaty pierwszego roku Core Trainingu. Kolejne lata będą wyglądały podobnie.

Warsztaty rozwoju osobistego (2 dni)
– Zjazd I – 3 dni  
– Zjazd II – 3 dni
– Zjazd III – 3 dni
– Zjazd IV – 4 dni
Warsztaty rozwoju osobistego (2 dni)

Ilość uczestników: max do 12 osób

Etapy rekrutacji

Etap I
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Etap II
Po wstępnej weryfikacji kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę poprzez platformę zoom

Etap III
Podpisanie umowy i opłacenie wpisowego stanowi zakończenie procesu kwalifikacji.

Koszt i formy płatności

Wpisowe: 3700 zł

Czesne: 1150 zł x 30 rat (łączna suma to 34.500 zł)

Przy wpłacie jednorazowej 10 % zniżki
Wpisowe nie jest częścią czesnego.

Dołącz do nas!

Odpowiada Ci nasza wizja Core Trainingu? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i rozpocznij swoje całościowe szkolenie w ISTDP

Masz pytania?

Nie znalazłeś jakieś ważnej dla Ciebie informacji na stronie? Masz jakieś wątpliwości? Daj nam o tym znać 🙂

Proponujemy nie zobowiązujące spotkanie ONLINE lub napisz do nas na maila: sentio@polskiinstytutistdp.pl

Formularz zgłoszeniowy
Core training w nurcie ISTDP
Your cart is currently empty.