„Bezradność – fakt czy mechanizm obronny” – seminarium ISTDP

Bezradność jako fakt oraz jako mechanizm obronny omawiana była podczas kolejnego seminarium tematycznego, organizowanego przez Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO. Szkolenie odbyło się 11 marca w Gdańsku a poprowadziła je Gorgonia Wróbel – Sucharska – certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel ISTDP. Prowadząca wskazała na istotne różnice w interpretowaniu i doświadczaniu bezradności, która dotyka nas jako stan skonfrontowania się z zastaną rzeczywistością a bezradności jako stan, w który się wprowadzamy aby unikać kontaktu z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną. Na materiale roboczym zilustrowała destrukcyjne skutki tego mechanizmu obronnego. Wyposażyła też uczestników w zestaw konkretnych interwencji terapeutycznych w pracy z tą formą obrony. Spotkanie to było wysoko ocenione przez uczestniczących terapeutów, jako przydatne w ich pracy zawodowej.
Poniżej zamieszczam krótkie filmowe podsumowanie z tego seminarium:

Your cart is currently empty.