Zdolność adaptacyjna ego

Pięść uderzajaca w worek treningowy

Tematyka szkolenia: spojrzenie na ego, jako część psychicznej struktury człowieka, z perspektywy podejścia ISTDP; wykorzystanie pojęcia zdolności adaptacyjnej ego do bezpiecznego intensyfikowania procesu terapeutycznego. Opis szkolenia: W trakcie seminarium omówione zostaną sposoby rozumienia ego w strukturze psychicznej człowieka oraz spojrzenie na możliwe drogi diagnozowania poziomu zdolności adaptacyjnej ego pacjenta po to, by rozważać najskuteczniejsze metody […]

KURS PRE-ADVANCED

Trzymające się dłonie

Zmierzamy do utworzenia grupy Advanced Training. W  tym celu organizujemy kurs PRE-Advanced. 1. Kurs PRE-ADVANCED to oferta dla terapeutów po Core-Trainingu, którzy ukończyli go jakiś czas temu i nadal systematycznie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych wydarzeniach szkoleniowych z zakresu ISTDP, którzy w swojej praktyce gruntują już zdobytą wiedzę i integrują ją ze […]

MECHANIZMY OBRONNE – SPOSÓB NA PRZETRWANIE

Tematyka szkolenia: miejsce mechanizmów obronnych w strukturze psychicznej człowieka, ich funkcja i rodzaje oraz sposoby pracy z obronami w trakcie psychoterapii w podejściu ISTDP. Opis szkolenia:  Seminarium wprowadza w sposoby rozumienia funkcji mechanizmów obronnych z wykorzystaniem trójkąta konfliktu – ważnego w terapii ISTDP narzędzia diagnostycznego. Trafne rozpoznawanie, a potem wprowadzanie w pole świadomości pacjenta stosowanych […]

ROZKAZ I POSŁUSZEŃSTWO – RZECZ O SUPEREGO

Mężczyzna trzymajacy w dłoni świetlny sznurek

Tematyka szkolenia: rola superego w powstawaniu i utrzymywaniu dolegliwości pacjentów, z powodu których szukają pomocy u psychoterapeuty Opis szkolenia: Podczas szkolenia zostanie omówione pojęcie superego w ujęciu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej. Uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola superego w powstawaniu i utrzymywaniu zaburzeń pacjenta. Będziemy rozmawiali o wpływie patologii superego na przebieg i wynik procesu terapeutycznego. Zastanowimy […]

JAK OSWAJAĆ ZŁOŚĆ – OD MORDERCZYCH IMPULSÓW DO KONSTRUKTYWNEJ ADAPTACJI

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „JAK OSWAJAĆ ZŁOŚĆ – OD MORDERCZYCH IMPULSÓW DO KONSTRUKTYWNEJ ADAPTACJI”. tematyka szkolenia: odkrywanie i przekształcanie morderczych impulsów, pozytywne korzystanie z potencjału złości w kierunku chronienia siebie i budowania pozytywnych relacji z innymi opis szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla […]

WOKÓŁ WINY I WSTYDU

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „WOKÓŁ WINY I WSTYDU”. tematyka szkolenia: zjawisko winy i wstydu i ich wpływ na proces psychoterapeutyczny opis szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych aspektów ISTDP, które znacząco wpływają na tworzenie przymierza roboczego, a co za tym idzie na efektywność psychoterapii. […]

BUDOWANIE ŚWIADOMEGO I NIEŚWIADOMEGO PRZYMIERZA ROBOCZEGO

Dwie przytulajace się drewniane figurki

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. “BUDOWANIE ŚWIADOMEGO I NIEŚWIADOMEGO PRZYMIERZA ROBOCZEGO” Tematyka szkolenia: tworzenie i pogłębianie tworzenia świadomego i nieświadomego przymierza roboczego Opis szkolenia:  Znaczenie  przymierza terapeutycznego dla efektów psychoterapii jest oczywiste i szeroko znane od dawna. Habib Davanloo uczy, jak rozwijać nieświadomy […]

Intelektualizacja jako mechanizm obronny w terapii

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „Intelektualizacja jako mechanizm obronny w terapii” Tematyka szkolenia: intelektualizacja jako mechanizm obronny osobowości Opis szkolenia:  Celem seminarium jest przyjrzenie się mechanizmowi intelektualizacji pod kątem jej miejsca na mapie różnych obron, refleksji nad jej funkcją i wpływem na proces […]

Kto tu rządzi – władza w psychoterapii

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na tematyczne SZKOLENIE ONLINE z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. „Kto tu rządzi – władza w psychoterapii” Tematyka szkolenia: rozpoznawanie patologii superego pacjenta, jej wpływ na relację pacjent-terapeuta i pomoc w redukowaniu wynikających z tego destrukcyjnych skutków Opis szkolenia:  Pacjenci, szukający pomocy w gabinecie psychoterapeuty, pozostają – mniej […]

ROZWÓJ NERWICY – DROGA DO NIEŚWIADOMOŚCI

Polski Instytut Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej SENTIO zaprasza na SZKOLENIE ONLINE z zakresu podstaw Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) pt. ”ROZWÓJ NERWICY – DROGA DO NIEŚWIADOMOŚCI” Tematyka szkolenia: powstawanie zaburzeń nerwicowych wg ISTDP; sposoby rozumienia struktury psychicznej pacjentów, wyznaczające dalsze postępowanie terapeutyczne Opis szkolenia:  Seminarium jest pierwszym krokiem wprowadzającym w teorię i praktykę ISTDP. Daje rozeznanie, o jakie […]

Twój koszyk aktualnie jest pusty.