Fire Escape Plan Essay Contest North Central Sociological Association Sociological Essay Essay Animation World Fun Ideas Compare Contrast Essay Tips For Writing Lsat Essay Strategy

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Do słownictwa medycznego termin psychoterapia (al-ilaj nal-nafs) wprowadził Ali al-Tabari (838-870) który docenił role wsparcia psychicznego dla osób chorych, czemu dał wyraz w pierwszej arabskiej encyklopedii medycznej zatytułowanej Raj mądrości. (za Wikipedia)

Psychoterapia nowoczesna powstała oryginalnie jako integralna część psychoanalizy, ale współcześnie została zaadaptowana i rozwijana także przez inne gałęzie psychologii. Każdy nurt psychoterapii charakteryzuje się odmiennym podejściem teoretycznym, za pomocą którego opisuje i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka, a także narzędziami i technikami, których używa w trakcie leczenia. 

Psychoterapeuta w kontakcie z pacjentem/klientem używa swojej wiedzy i umiejętności, by wspierać zmianę psychiczną, której chce i potrzebuje pacjent/klient. Osiągana zmiana psychiczna może być leczeniem konkretnych zaburzeń czy wewnętrznych, emocjonalnych problemów, jak również szeroko pojętym rozwojem osobistym, głębszym poznaniem i rozumieniem siebie oraz  zwiększeniem kompetencji emocjonalnych.

PolandEnglish